ZAPRASZAMY do aktywnego udziału w FORUM ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza pracowników, placówek zajmujących się  leczeniem i rehabilitacją osób chorujących psychicznie na:

                                      III OGÓLNOPOLSKIE  FORUM

                         ZESPOŁÓW  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO

                                            3  CZERWCA 2017

FORUM ODBĘDZIE SIĘ W DUŻEJ SALI OBRAD URZĘDU MIASTA ŁÓDŹ, ul. PIOTRKOWSKA 104

Do  udziału  w  tym  Forum  zapraszamy  pracowników wszystkich placówek  zajmujących  się leczeniem i rehabilitacją  osób chorujących psychicznie oraz  osoby  najbardziej  zainteresowane  tymi świadczeniami – podopiecznych i ich rodziny

Zarząd  Sekcji Naukowej  Psychiatrii  Środowiskowej i Rehabilitacji PTP  ustalił, że w bieżącym roku tematem Forum będzie  udzielanie  pierwszej  pomocy  psychiatrycznej
i psychoterapeutycznej w zaburzeniach psychicznych.

Zapraszamy także Państawazgłaszania swojego aktywnego uczestnictwa i przesyłania
do organizatorów  w terminie do  10 maja 2017 r.   15 – minutowych wystąpień na temat kryzysu psychicznego i sposobów jego pokonywania, szczególnie w kontekście funkcjonowania ZLŚ.

                                                                                                      Zarzad SNPŚiR PTP