Filia Zachodnio-pomorska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Ewa Giza
tel. 601 543 013
e-mail: egiza@poczta.onet.pl

Z-ca Przewodniczącego
Izabela Ciuńczyk
tel.: 607 166 683
e-mail: iza.ciunczyk@op.pl

Sekretarz
Sylwia Strzałkowska
tel. 503 341 614
e-mail: strzalkowska_sylwia@wp.pl

Członek zarządu
Piotr Tybura
tel. 91 4540653
e-mail: piotrtybura@wp.pl

Członek zarządu
Dąbrówka Rogoza-Spertusiak
tel. 606 447 711
e-mail: dabrowkar@o2.pl

Członek zarządu
Joanna Ziętek
tel. 660 554 084
Centrum Psychiatryczne
ul.Zolnierska 55
Szczecin

Członek zarządu
Jolanta Martyniuk
tel. 606 719 177
e-mail: jo.psy@wp.pl

Członek zarządu
Bogumiła Miazgowska
tel. 606130 200
e-mail: miazgowska@interia.pl

SIEDZIBA FILII:

ul. Broniewskiego 26
71-460 Szczecin