Filia Wielkopolska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Maciej Gołąb

Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Olas

Skarbnik
Jadwiga Grześkowiak

Sekretarz
Maciej Gołąb

Członek zarządu
Barbara Trafarska

Członek zarządu
Krystyna Górna

Członek zarządu
Anna Ball-Przedwojska

Członek zarządu
Eliza Przywecka–Kawecka

Członek zarządu
Jadwiga Surdyk

Członek zarządu
Renata Topolska

SIEDZIBA FILII:

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Kościanie

ul. Bernardyńska 4
64 – 000 Kościan
e-mail: balogwitek@tlen.pl
tel.: 783548877