WAŻNE DOKUMENTY – OBRONA NPOZP

Trzy ważne dokumenty – zapraszam do przeczytania:

1. Warszawa, 1 sierpnia 2015 r. Ekspertyza: 

link: Ekspertyza o ustawie o zdrowiu

Ocena ustawy a o zdrowiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych regulacji dotyczących zagadnień ochrony zdrowia psychicznego (druk nr 3675) 

Prof. dr hab. Jacek WciórkaInstytut Psychiatrii i Neurologii

Rada do spraw Zdrowia Psychicznego – zastępca przewodniczącego

Komisja Reformy Opieki Psychiatrycznej i NPOZP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – przewodniczący

2. Warszawa/Kraków, 13 sierpnia 2015r.

O ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – LIST OTWARTY

 link: List otwarty w sprawie NPOZP

3. S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675)

 link: Sejm_druk 3772