WARSZAWSKIE FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ 2017

Rok rocznie Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego – WFMH ogłasza hasło mające podkreślić szczególnie istotny problem z obszaru zdrowia psychicznego na Świecie.

W roku 2017 hasło brzmi: Zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Na dobrostan człowieka składa się wiele czynników, a jednym z kluczowych jest praca.

Wynika to z faktu że znaczną część naszego dorosłego życia spędzamy właśnie w pracy.

Eksperci WFMH twierdzą że w miejscach pracy, gdzie zarówno pracownicy jak i ich przełożeni tworzą atmosferę sprzyjającą zdrowiu psychicznemu, oraz gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi dostają odpowiednie wsparcie, nie tylko zdrowie pracowników jest zachowane, ale także podnosi się wydajność pracy.

Z drugiej strony napięta, stresogenna atmosfera w pracy wpływa na pogorszenie zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego pracowników. W takim miejscu pracy wzrasta nie tylko ilość zwolnień lekarskich, ale też pracownicy częściej zaczynają sięgać po różnego rodzaju substancje psychoaktywne (w tym alkohol). Ogólnie wzrasta ryzyko wypalenia zawodowego. Dochodzi do obniżenia jakości, wydajności pracy. To z kolei jeszcze pogłębia niekorzystną atmosferę i potęguje frustracje wśród pracowników. To znacznie obniża ich komfort psychiczny i zwiększa ryzyko np. uzależnień czy stanów depresyjnych wpływających niekorzystnie na jakość pracy. Tworzy się spirala pogarszania zdrowia psychicznego wciągająca w swój wir coraz szersze grono pracowników.

Powszechnie wiadomo że zburzenia depresyjne i lekowe, uzależnienia w ewidentny sposób wpływają na gotowość człowieka do wykonywanej pracy i na znaczne obniżenie jej jakości.

Na Świecie ponad 300 milionów ludzi cierpi z powodu depresji i ponad 260 milionów z powodu zaburzeń lękowych. Wiele osób cierpi z powodu obu tych zaburzeń równocześnie. Ostatnie badania, nadzorowane przez WHO, wykazały że z powodu obniżonej wydajności pracy związanej z depresją i zaburzeniami lękowymi, światowa ekonomia traci około 1 tryliona dolarów amerykańskich rocznie.

Poza medycznymi, istnieją więc i ekonomiczne przesłanki by tworzyć strategie zapobiegające generowaniu czy pogłębianiu zaburzeń psychicznych w miejscu pracy.

W trakcie WFPŚ, które odbędzie się 10 października 2017 w OSIR ul. Polna 7a, Warszawa (program w załączeniu) przyglądamy się różnym aspektom zdrowia psychicznego związanym z pracą.

W pierwszej części Forum zwrócimy uwagę na to jak praca może szkodzić i że problem tzw. wypalenia zawodowego dotyczy wszystkich grup zawodowych, jeśli higiena pracy jest w jakikolwiek sposób naruszana. Przedstawimy też propozycje zapobiegania i zmniejszania ryzyka wypalenia zawodowego.

W kolejnych częściach Forum przedstawimy sytuacje w których odpowiednio dobrana forma pracy sprzyja zdrowieniu i wykażemy że również osoby po poważnych kryzysach psychicznych mogą z powodzeniem znajdować zatrudnienie na otwartym rynku pracy.