Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SNPŚiR PTP

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

odbędzie się podczas Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego w Łodzi

dnia 13.05.2016 od 17 do 19  w Dużej Sali Obrad

                                                                        ZAPRASZAMY

ZARZĄD SNPŚiR PTP