Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Lublin 10 – 12 października 2016 r.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Lublin, 10 – 12 października 2016 r.

10 października 2016 r.

Dzień Otwarty dla Mieszkańców Lublina

Czas i miejsce spotkania: godz. 11.00 – 15.00, Plac Teatralny 1

  • Msza Św. – Parafia cywilno-wojskowa pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Al. Racławickie 20
  • otwarcie obchodów
  • wystąpienie Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin
  • wywiady: ze specjalistą oraz osobą po kryzysie psychicznym
  • występy artystyczne: muzyczne, taneczne, iluzjonistyczne
  • quizy, zabawy, konkursy
  • pokazy pracy z ciałem

dodatkowo:

  • punkty pomiaru glukozy, ciśnienia, cholesterolu
  • prezentacja prac i działalności ŚDS, WTZ

11 października 2016 r.

Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja

Czas i miejsce spotkania: godz. 10.00-15.00, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

9.00 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – wystąpienie Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin.

10.15 – 10.45 Wykład – Marek Miszczak Doświadczenie kryzysu psychicznego.

10.45 – 11.15 Wykład – Prof. dr hab. Jacek Wciórka (Warszawa) – Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

11.15 – 12.15 Panel dyskusyjny

12.15 – 12.45 Przerwa – serwis kawowy

12.45 – 13.45 Wykład – Dr Marek Balicki (Warszawa) – Funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego w oparciu o szpital wielospecjalistyczny.

13.15 – 13.45 Wykład – Dr Anna Depukat (Kraków) – Duży szpital psychiatryczny a środowiskowy model opieki psychiatrycznej.

13.45 – 14.00 Prezentacja - Prof. Janusz Niczyporuk (Lublin)Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej na terenach wiejskich.

14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny

15.00 Zakończenie konferencji i lunch

16.00 – 19.00 – Akademia Liderów (wystąpienia, panel dyskusyjny).

PROGRAM FORUM

program_forum_2016_

KARTA ZGŁOSZENIOWA

karta-zgloszeniowa_forum_2016