Filia Śląska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
dr Andrzej Kareł
andrzej.karel@czpfeniks.pl

Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Kłoda
anrzej.kloda@gmail.com

Z-ca Przewodniczącego
Ewa Rudzka-Jasińska
ewarudzka@gmail.com

Skarbnik
Leszek Asman
leszekgsm@poczta.fm

Sekretarz
Małgorzata Dosiak
mdosia@interia.pl

Członek zarządu
Agnieszka Warchał
agnieszka.warchal@op.pl

Członek zarządu
Grzegorz Giemza
ggiemza@gmail.com

Członek zarządu
Ewa Jędrychowska
ewa_j2@interia.pl

Członek zarządu
Mariola Konarska-Meier
mariolakonarska@wp.pl

Członek zarządu
Jacek Przybyło
jprzybylo@gmail.com

SIEDZIBA FILII:

ul. Cieszyńska 2/4
41-800 Zabrze

tel:32 271-34-54
e-mail: sekretariat@psychiatriasrodowiskowa.com.pl
www.psychiatriasrodowiskowa.com.pl