Protest w Szczecinie 3.09.2015

     W dniu 03.09.2015r w ramach ogólnopolskiej akcji Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Rehabilitacji spec psychiatra Ewa Giza wraz z delegacją członków Stowarzyszenia „Feniks” w Kołobrzegu , podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kołobrzegu, terapeutami tego Ośrodka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim na  ręce Dyrektor Wydziału Zdrowia Marioli Cieśli w  Szczecinie , z prośbą o przekazanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu petycję skierowaną do Pani Premier Ewy Kopacz.
W Urzędzie zostaliśmy przyjęci przez Panią Dyrektor Mariolę Cieślę w atmosferze powagi i szacunku.
W tym dniu w całej Polsce delegacje pacjentów leczonych psychiatrycznie , ich rodzin , profesjonalistów z dziedziny psychiatrii, lekarzy psychiatrów , psychologów , terapeutów docierało do swoich Wojewodów , demonstrując pod gmachami Urzędów Wojewódzkich przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, domagając się w petycji do Premier Ewa Kopacz o interwencję przy głosowaniach nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym , aby uwzględniono poprawkę do wspomnianej ustawy o Zdrowiu Publicznym , o którą środowisko psychiatrów bezskutecznie walczy od tygodni , która to poprawka uratuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jako autonomiczny akt prawny. Oczekujemy także pilnych prac rządu nad nowa edycją tego Programu , na lata 2016-2020 i reformy opieki psychiatrycznej , wzrostu nakładów finansowych na psychiatrię , rozwoju psychiatrii środowiskowej , traktowania przez decydentów finansowych , osób leczonych psychiatrycznie z szacunkiem i godnością.
W spotkaniu tym uczestniczyła Pani doc Justyna Pełka-Wysiecka regionalny konsultant ds. psychiatrii oraz członek Zarządu Filii Sekcji dr n med. Joanna Ziętek
W czasie tej wizyty rownież towarzyszyła nam i wyraziła swoje poparcie dr Teresa Zalewska, ordynator II Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ ,,Zdroje” ,.W naszych wysiłkach wspiera nas Pan Profesor Jerzy Samochowiec, kierujący Kliniką Psychiatryczną w Szczecinie.,

W celu ratowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego poparcia swoim podpisem  udzieliło ponad siedmiuset lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów oraz pacjentów placówek leczenia psychiatrycznego , Środowiskowych Domów Samopomocy z Kołobrzegu, Koszalina, Białogardu, Gryfic, Szczecina, Drawska Pomorskiego, Gościna, Sławoborza oraz ze Złocieńca.

Pełni ekscytacji i nadziei opuściliśmy gmachy budynku, głęboko wierząc w pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Zrobiliśmy co w naszej mocy,  ” aby nie wbito gwoździa w polską psychiatrię”, teraz jedyne co nam pozostaje, to cierpliwie wyczekiwać werdyktu.
Wręczanie petycji odbywało się w towarzystwie mediów Radia Szczecin, udzielaliśmy wywiadów , a wieczorem zostaliśmy zaproszeni do dalszej debaty medialnej na temat polskiej psychiatrii , problemów , potrzeb, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W studiu w Kołobrzegu udział wzięła dr Ewa Giza , w Szczecinie prof. Jerzy Samochowiec i dr Teresa Zalewska