Filia Podlaska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Beata Galińska – Skok
beata.galinska@umb.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego
Rafał Okoński

Sekretarz
Magdalena Piekara-Stojak

Członek zarządu
Janusz Chojnowski

Członek zarządu
Tomasz Goździkiewicz

Członek zarządu
Piotr Kononiuk

SIEDZIBA FILII:

Klinika Psychiatrii UMB
Plac Brodowicza 1
16-070 Choroszcz

tel. 85 719 10 91 w. 320
e-mail: psych@umb.edu.pl