Porozumienie na Rzecz NPOZP

wp9f3570b1_06Celem stowarzyszenia są działania na rzecz realizacji NPOZP poprzez poparcie w wyborach europejskich, krajowych i samorządowych osób, które w swoich programach wyborczych wskazują na konkretne sposoby wdrożenia NPOZP i posiadają określone plany działań w tym kierunku.

                                   STRONA INTERNETOWA

http://npozp.pl/

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

  1. Popieranie programów wyborczych oraz osób, które w swoim programie wyborczym zawierają działania na rzecz realizacji NPOZP
  2. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz realizowania NPOZP
  3. Prowadzenie działań opiniotwórczych przez współpracę z mediami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji NPOZP.

PROJEKTY I DZIAŁANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z POROZUMIENIEM NA RZECZ NPOZP:

  • I działanie
  • II działanie