ISPS

ISPSISPS – POLSKA jest częścią międzynarodowej organizacji:
International Society for the Psychological Treatment of the Schizophrenias and Other Psychoses ( http://www.isps.org )
W swoich celach ma między innymi:
Promowanie właściwego stosowania psychoterapii i terapii psychologicznej dla osób z rozpoznaniem schizofrenii i innych psychoz, wspieranie integracji psychicznej, modernizacji w planach leczenia i kompleksowe leczenie wszystkich osób chorujących na zaburzenia psychotyczne.
Promowanie właściwego stosowania metod psychologicznych i psychoterapeutycznych we wszystkich fazach choroby, w tym zarówno na początku wystąpienia i trwalszych zaburzeń, wspieranie badań jednostki, rodziny, grupy, terapii psychologicznej, działań prewencyjnych i psychospołecznych programów dla osób z zaburzeniami psychotycznymi, które obejmują osoby, rodziny, grupy i rozwiązania sieciowych metod leczenia, wywodzących się z psychoanalizy, terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej i psycho-edukacyjnego podejśća. ISPS ma za zadanie prowadzenia szerokiej edukacji, bazowanej na przeszkoleniu i wiedzy specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego,w terapii psychologicznej i interwencji psychospołecznych w leczeniu i profilaktyce zaburzeń psychotycznych, niezależnie od rasy, religii, płci czy statusu społeczno-ekonomicznego.


PROJEKTY I DZIAŁANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z ISPS:

  • I działanie
  • II działanie