Zarząd

W dniu 31 marca 2014 odbyło się zebranie założycielskie Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

Wybrano Zarząd sekcji w składzie:

 • Artur Kochański, Lublin – przewodniczący
 • Łukasz Cichocki, Kraków – zastępca przewodniczącego
 • Edwarda Patura-Szost, Łódź – zastępca przewodniczącego
 • Katarzyna Lech, Warszawa – sekretarz
 • Ewa Giza, Kołobrzeg – skarbnik
 • Maciej Gołąb, Kościan – członek zarządu
 • Ewa Bartecka-Piłasiewicz, Wrocław – członek zarządu
 • Ewa Rudzka-Jasińska, Katowice – członek zarządu
 • Jerzy Tokaj, Gdańsk – członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Ewa Jędrychowska, Katowice – przewodnicząca komisji
 • Andrzej Czernikiewicz, Lublin – zastępca przewodniczącego komisji
 • Dariusz Baran, Rzeszów – sekretarz komisji

Rada Naukowa Sekcji

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki
 • prof dr hab. n. med Andrzej Czernikiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Prot – Klinger
 • prof. dr hab. n. med. Maria Załuska
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 • dr hab. Paweł Bronowski
 • lek. med. Marek Balicki