NPOZP PO GŁOSOWANIU i co dalej …

Moi drodzy,
składamy serdeczen podziękowania Wam wszystkim. Zatrzymaliście likwidację NPOZP !!!
Pomimo tego,  że było już po pierwszym czytaniu  w Sejmie. To się jeszcze w
Polsce nie zdażyło.

Teraz stajemy jeszcze przed koniecznością zmiany dwóch punktów w ustawie o  zdrowiu psychicznym na wzór programu  onkologicznego (u nich  art. 4 i 7) czyli:
1/. Odpowiedzialność Ministra zdrowia za NPOZP (centralna koordynacja) z
Departamentem  Zdrowia psychicznego w Ministerstwie
2/.  Stabilne finansowanie budżetowe – coroczne

Tylko to pozwoli na zreformowanie psychiatrii w Polsce ;)

Głos po głosowaniu w sejmie 11_9_2015 (1)

Najbliższe działania/wydażenia, do których zapraszamy już dziś, to:

1. Katowice Forum Psychaitrii Środowiskowej 10.10. 2015 roku

2 Koszalin – III KOszalińskie Forum Psychiarii Środowiskowej  13-14.11.2015 roku

DRUGA SZANSA dla Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego”

link: http://koszalinskie-forum-psychiatryczne.pl/

3. Planowane Sympozjum w Wisle 10-12.12.2015 – Sesja poświęconą psychiatrii środowiskowej

4. KONGRES ZDROWIA  PSYCHICZNEGO w Warszawie w kwietniu 2016