Filia Lubuska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Roksolana Tyburska

Z-ca Przewodniczącego
Władysław Sterna

Sekretarz
Agnieszka Petela

Skarbnik
Paulina Jóźwiak

Członek zarządu
Alicja Gulewicz

Członek zarządu
Monika Kruk-Zapala

Członek zarządu
Marta Łukasiewicz

SIEDZIBA FILII:


AKTUALNOŚCI FILII: