Filia Lubelska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Artur Kochański
tel. 81 746 52 00
e-mail: kochart@wp.pl

Z-ca Przewodniczącego
Hanna Karakuła
Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Kania

Sekretarz
Emilia Walęciuk-Warchocka

Członek zarządu
Monika Król

Członek zarządu
Filip Kościuszko

Członek zarządu
Beata Szulecka

SIEDZIBA FILII:

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin

e-mail: psychiartiasrodowiskowa@o2.pl