Filia Łódzka

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
Edwarda Patura – Szost
tel. 500 252 052
e-mail: pzpsynapsis@op.pl

Z-ca Przewodniczącego
Cecylia Smug

Z-ca Przewodniczącego
Paweł Kropiwnicki

Sekretarz
Elżbieta Kuśmierczyk
tel. 617 11 89
e-mail: klub.lonia@gmail.com

Członek zarządu
Anna Ostrowska

Członek zarządu
Ewa Nowaczyńska

Członek zarządu
Tomasz Musielski

SIEDZIBA FILII:

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Synapsis”

Ul. Wrocławska 8
91 – Łódź