LIST DO MINISTRA – ważne wystąpienie, cegiełka w sprawie reformy i NPOZP

Drodzy Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z treścią listu przygotowanego przez Panią Edę  Paturę –  Szost  z Łodzi  do Ministra Zdrowia, którego treść wyraża z pełną istotę naszych potrzeb i istniejacych trudności z którymi się znagamy.  Jego treść i przesałnie jest w pełni poparte przez SNPŚ i R PTP.

 

TREŚĆ LISTU:

O konieczności zmian w rozporządzeniuach