Koniec przyjmowania dokumentów

Zgodnie z informacją na starej stronie Sekcji, z dniem 31.10.2014 został zakończony okres przyjmowania dokumentów kandydatów na Terapeutów Środowiskowych dla osób będących Certyfikowanymi Specjalistami Terapii Środowiskowej, ubiegających się o ten dokument w trybie nadzwyczajnym.