Komunikat z nadzwyczajnego zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Warszawa, dnia 8 września 2015

Komunikat z nadzwyczajnego zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, na zebraniu nadzwyczajnym w dniu 8.09.2015, dotyczącym oceny aktualnej sytuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), uchwalił jednogłośnie co następuje:
1. wyraża sprzeciw wobec próby likwidacji NPOZP poprzez zapisy ustawy o Zdrowiu Publicznym (art. 20, pkt 1 i 2) i oczekuje wniesienia odpowiednich zmian w projekcie ustawy przed głosowaniem sejmowym w dniu 9.09.2015;
2. Zarząd Główny w pełni popiera działania wszystkich środowisk działających na rzecz kontynuacji NPOZP, w tym stanowisko Rady ds. Zdrowia Psychicznego z dnia 7.09.2015;
3. Zarząd Główny oczekuje pilnego rozpoczęcia prac nad kontynuacją NPOZP w latach 20162020, gwarantujących na poziomie ustawowym:
– kontynuację reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego, zmierzającej do zapewnienia kompleksowej opieki psychiatrycznej;
zapewnienie reformie odpowiedniego poziomu finansowania NPOZP;
ustanowienie podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie NPOZP.

Zarząd Główny PTP