KOMISJA CERTYFIKUJĄCA W ŁODZI

Szanowni Państwo,

na egzamin w Łodzi dnia 14.05.2016 po Forum ZLŚ zapraszamy tylko te osoby, które ustaliły swój przyjazd z przewodniczącymi Filii lub otrzymały maila z Biura Sekcji. Komisje będą posiadały listę zdających i dokumenty kandydatów dostarczone w okresie naboru tzn do 30.04.2016 roku

Pozostałe osoby, zostaną poinformowane o kompletności dokumentów lub jej braku oraz o terminach komisji pod koniec czerwca 2016. Komisje planowane są od września 2016.

Zarząd SNPŚiR PTP