II egzamin na Terapeutę Środowiskowego w Zachodniopomorskiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

OGŁOSZENIE

Egzamin na Terapeutę Środowiskowego w Zachodniopomorskiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP odbędzie się 28 października 2016 r. o g. 11:30 w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapraszamy osoby zakwalifikowane.