Godność a zdrowie psychiczne: Pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października 2016

World Mental Health Day 10 October 2016

Dignity in Mental Health: Psychological and Mental Health First Aid for All

One in four adults will experience mental health difficulties at one time or the other but many will receive little or no help when they present in an emergency. In contrast the majority of people with physical health difficulties who present in an emergency in a public or hospital setting will be offered physical health first aid.

Psychological and mental health first aid should available to all, and not just a few. This is the reason why the World Federation for Mental Health (WFMH) has chosen psychological and mental health first aid as its theme for World Mental Health Day 2016.

Rok rocznie Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego WFMH ogłasza hasło mające podkreślić szczególnie istotny problem z obszaru zdrowia psychicznego na Świecie.

W roku 2016 hasło brzmi: Godność a zdrowie psychiczne: Pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich.

Autorzy podkreślają że jeśli chodzi o pierwszą pomoc w obszarze zdrowia fizycznego to jest ona na ogół dostępna dla wszystkich.

A mimo to że co czwarta osoba w populacji ogólnej doświadczy jakichś zaburzeń psychicznych w swoim życiu, to dostępność pierwszej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego jest znikoma.

Wydaje się że zapewnienie pierwszej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej jest możliwe w Polsce w oparciu o dobrze zorganizowaną sieć psychiatrii środowiskowej. Zgodnie z NPOZP placówki takie jak Zespoły Leczenia Środowiskowego działające w społecznościach lokalnych, przekraczające konwencję opieki instytucjonalnej, nawiązujące stałą współprace z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i opieką społeczną mogą podjąć się zadania zorganizowania pierwszej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej na danym terenie. W ramach której osoby niezdiagnozowane a mające jakiekolwiek zaburzenia zdrowia psychicznego znalazły by wstępna opiekę i uzyskały adekwatne wskazówki co do dalszego postępowania. Ponadto to ZLŚ działający w społeczności lokalnej mógłby koordynować i podejmować działania profilaktyczne i edukacyjne w obszarze zdrowia psychicznego.