Fora Psychiatrii Środowiskowej

2014 ROK

 

II Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Koszalin 14-15.11.2014

„Dlaczego tak krótko żyjemy? Jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi a długość życia”

www.koszalinskie-forum-psychiatryczne.pl


IV Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Wrocław 16.10.2014

„Dać nadzieję”


III Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Warszawa 10.10.2014

„Żyjąc ze schizofrenią”
„Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”


XII Forum Psychiatrii Środowiskowej

Kraków 5-6.06.2014

„Umacnianie i zdrowienie”
„Empowerment and recovery”