TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Terapeuta Środowiskowy to – (opis w przygotowaniu)

WNIOSEK NA CERTYFIKAT – TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

WYMAGANIA:

Wymagania dla osób ubiegających się o Certyfikat Terapeuty Środowiskowego w trybie nadzwyczajnym (certyfikaty przyznawane do końca roku 2014) :

  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • pozytywna opinia filii regionalnej,
  • co najmniej 3 letni staż pracy w psychiatrycznej opiece środowiskowej,
  • kandydat posiada wiedzę i doświadczenie pokrywające się z programem „Szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego” dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowi /poniżej link do zapisów/
  • http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ramowy_prog_nauka_20072011.pdf
  • 50 godzin uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego – grupy Balinta / trening interpersonalny / terapia własna /  prowadzona przez psychoterapeutę
  • przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

 


 

LISTA OSÓB Z CERTYFIKATEM TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO

Certyfikowani Terapeuci Środowiskowi 2012

Certyfikowani Terapeuci Środowiskowi 2013

Certyfikowani Terapeuci Środowiskowi 2014