Certyfikaty

KOMISJE

WZÓR PROTOKOŁU DLA KOMISJI

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY KOMISJI – TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY KOMISJI – TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY – SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ

Decyzją Zarządu Sekcji Komisje nadające certyfikaty w trybie nadzwyczajnym będą odbywały się do końca roku 2014 organizowane w poszczególnych Filiach Sekcji. Terminy kolejnych komisji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.

Podczas komisji będą rozpatrywane wnioski

 • Kandydatów na Specjalistów Terapii Środowiskowej i Terapeutów Środowiskowych złożone przed okresowym wstrzymaniem prac Sekcji w 2013 roku
 • Kandydatów na Terapeutów Środowiskowych  złożone do 30.09.2014

DODATKOWE WYMAGANIA CERTYFIKOWANYCH TŚ I STŚ:

 • członkostwo PTP
 • członkostwo SNPŚiR
 • opłacone składki członkowskie
 • opłata za wybrany/wybrane certyfikaty

UWAGA!!!

Osoby będące Specjalistami Terapii Środowiskowej, które złożyły wnioski na Terapeutów Środowiskowych  do 30.10.2014 roku w swoich Filiach Sekcji lub w Biurze Sekcji , otrzymają w trybie nadzwyczajnym  Certyfikaty po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Wniesienie opłaty za certyfikat w wysokości 50,00 pln na konto Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej Sekcji i opłacenie składki rocznej za 2014 rok w wysokości 30 zł na konto Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

UWAGA !!!

Specjalista Psychiatrii Środowiskowej i Terapeuta Środowiskowy powinni posiadać członkostwo w PTP

Certyfikaty te, będą przyznawane na podstawie powyższych wymagań bez konieczności uczestniczenia w komisji certyfikującej.


NR KONTA SEKCJI:

21 1020 2906 0000 1202 0285 2192

Dokonując przelewów na konto Sekcji w tytule przelewu proszę wpisać każdorazowo przynależność do Filii SNPŚiR (np.: Filia Lubelska) oraz stosownie do realizowanej opłaty tekst wyróżniony:

 • dla Certyfikatu Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej wpisujemy: CSPS, imię i nazwisko, Filia ……………
 • dla Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego wpisujemy: CTS, imię i nazwisko, Filia ……………
 • przy opłacie składki członkowskiej SNPŚiR wpisujemy: składka członkowska, rok (np.: składka za rok bieżący wpisujemy 2014), imię i nazwisko, Filia …………………


OŚRODKI REKOMENDOWANE

Rekomendowane ośrodki organizujące szkolenia dla terapeutów środowiskowych:

2

Podmioty, które uzyskały pozytywną opinię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie spełnienia warunków ośrodków stażowych dla szkolenia terapeutów środowiskowych:

1

Informacje dla ośrodków planujących w pozyskać tytuł ośrodka rekomendowanego przez SNPŚiR PTP zapraszamy na stronę Departamentu  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/kontakt/departament-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego