Certyfikaty

DODATKOWE WYMAGANIA CERTYFIKOWANYCH TŚ I STŚ:

  • członkostwo PTP
  • członkostwo SNPŚiR
  • opłacone składki członkowskie
  • opłata za wybrany/wybrane certyfikaty

 


UWAGA !!!

Specjalista Psychiatrii Środowiskowej i Terapeuta Środowiskowy powinni posiadać członkostwo w PTP

 


NR KONTA SEKCJI:

21 1020 2906 0000 1202 0285 2192

Dokonując przelewów na konto Sekcji w tytule przelewu proszę wpisać każdorazowo przynależność do Filii SNPŚiR (np.: Filia Lubelska) oraz stosownie do realizowanej opłaty tekst wyróżniony:

  • dla Certyfikatu Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej wpisujemy: CSPS, imię i nazwisko, Filia ……………
  • dla Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego wpisujemy: CTS, imię i nazwisko, Filia ……………
  • przy opłacie składki członkowskiej SNPŚiR wpisujemy: składka członkowska, rok (np.: składka za rok bieżący wpisujemy 2014), imię i nazwisko, Filia …………………


OŚRODKI REKOMENDOWANE

Rekomendowane ośrodki organizujące szkolenia dla terapeutów środowiskowych:

2

Podmioty, które uzyskały pozytywną opinię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie spełnienia warunków ośrodków stażowych dla szkolenia terapeutów środowiskowych:

1

Informacje dla ośrodków planujących w pozyskać tytuł ośrodka rekomendowanego przez SNPŚiR PTP zapraszamy na stronę Departamentu  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/kontakt/departament-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego