Filia Dolnośląska

ZARZĄD FILII:

Przewodniczący
dr Ewa Bartecka – Piłasiewicz

Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Przewodniczącego

Sekretarz
Patryk Piotrowski

Członek zarządu

Członek zarządu

Członek zarządu

SIEDZIBA FILII:

DCZP sp. z o.o.
50-226 Wrocław
Wyb.Korzeniowskiego 18

tel. 600-375-180
e-mail: ebartpil@interia.pl