Członkostwo

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej prosimy o wypełnienie i przekazanie DEKLARACJI do Zarządu Filii Sekcji zgodnie z miejscem pracy/zamieszkania.

Deklaracja członkowska SNPŚiR
(wybierz format pliku)

doc
pdf

Przed uzyskaniem członkostwa w Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji należy posiadać członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Przystąpienia do Sekcji proponujemy dokonywać przez REGIONALNE FILIE, zgodne terytorialnie z miejscem zamieszkania/pracy

Z uzyskaniem członkostwa wiąże się:

  1. posiadanie członkostwa w PTP ( deklaracja PTP – www.psychiatria.org.pl zakładka ODDZIAŁY)
  2. dla nowych członków sekcji wypełnienie deklaracji członkowskich Sekcji i złożenie jej do wyznaczonej osoby z Filii Sekcji
  3. dla osób, które już były członkami sekcji przed jej rozwiązaniem, złożenie nowej deklaracji z datą po 31.03.2014 roku /wznowienie członkostwa/

Od 2014 roku Zarząd Sekcji ustalił składkę roczną członkowską w SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILIATCJI  w wysokości  30 zł rocznie.

Aktualnych i nowych członków prosimy o uregulowanie składki.

Wpłaty dokonujemy na nr konta bankowego Sekcji

21 1020 2906 0000 1202 0285 2192
(w tytule przelewu proszę wpisać:składka członkowska, rok /np.: składka za rok bieżący wpisujemy 2014/, imię i nazwisko, Filia …………………)