Co dalej z ochroną zdrowia psychicznego? – CHARAKTERY


Co dalej z ochroną zdrowia psychicznego? Według psychiatrów aż co czwarty Polak ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Ustanowiony pod koniec 2010 roku przez rząd Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego miał na celu min. poprawić dostęp pacjentów do fachowej pomocy oraz zmienić jej formy. Zdaniem specjalistów – nowoczesny w swych założeniach – Program, przez ostatnie cztery lata realizowany był jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, zaś obecnie istnieje obawa, że ulegnie on całkowitej likwidacji.

Psychiatrzy z Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej i NPOZP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sprzeciwiają się wchłonięciu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez Narodowy Program Zdrowia. Zmiana taka może nastąpić wskutek prowadzonych obecnie w parlamencie prac nad Ustawą o zdrowiu publicznym.

– Sprawa leczenia psychiatrycznego jest bardzo ważna ze względu na społeczny aspekt zdrowia psychicznego, które wymaga zupełnie innego podejścia niż inne choroby. Zatem propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest najwyższym stopniem lekceważenia i niesprawiedliwości wobec osób chorujących psychicznie – mówi dr hab. Andrzej Cechnicki, kierownik Katedry Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum UJ.

Przewodniczący wspomnianej Komisji, prof. Jacek Wciórka zwrócił się niedawno do Marszałek Sejmu z apelem o podjęcie działań, które „mogą wydłużyć refleksję i nie doprowadzić” do wprowadzenia szykowanych zmian. – Likwidacja dotychczasowego usytuowania prawnego NPOZP jest błędem i może spowodować szkody związane z bardzo prawdopodobnym, ostatecznym zaniechaniem systemowej reformy systemu opieki psychiatrycznej. Należy wykreślić zapisy dotyczące likwidacji Programu i przystąpić do konstruowania jego nowej edycji na lata 2016-2020 – przekonuje prof. Wciórka. Psychiatra dodaje zarazem, że jego zdaniem projekt Ustawy o zdrowiu publicznym jest potrzebny i celowy, zaś większość zawartych w nim zapisów nie budzi zasadniczych uwag.

ZAINTERESOWANI ZNAJDĄ CIĄG DALSZY ARTYKUŁU POD ADRESEM WWW:

http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/9649/Co-dalej-z-ochron%C4%85-zdrowia-psychicznego/