Co czwarty obywatel Polski ma problemy ze zdrowiem psychicznym

Prof. dr hab. Jacek Wciórka, przewodniczący Komisji ds. Reformy i NPOZP ZG PTP  oraz  dr hab. Andrzej Cechnicki   przewodniczący Porozumienia na rzecz NPOZP proszą o ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W Sejmie pospiesznie rozpatrywana i głosowana jest propozycja likwidacji obecnego usytuowania prawnego, oraz roli i znaczenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Program ten, dotąd zapisany w  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, z wielkim trudem i oporem realizowany jest od 2011 roku, w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów, którym bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju.

W Polsce co czwarta rodzina doświadcza trudności związanych z chorobą psychiczną, co czwarty obywatel naszego kraju ma różnorodne problemy ze zdrowiem psychicznym, a co dziesiąty cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W rosnącej liczebnie grupie seniorów około 20%  to osoby cierpiące na różne dolegliwości psychiczne.  NPOZP dawał wszystkim nadzieję na kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb opiekę, dostępną blisko miejsca zamieszkania, najlepiej w środowisku domowym. Nadzieję na stopniowe przezwyciężenie dramatycznej sytuacji lecznictwa psychiatrycznego i uniknięcie widma jego ostatecznej zapaści…

cd artykułu znajdziecie Państwo pod adresem WWW:

http://www.medexpress.pl/start/co-czwarty-obywatel-polski-ma-problemy-ze-zdrowiem-psychicznym/61134/?utm_source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Beata+Szyd%C5%82o+po+raz+kolejny+zapowiada+likwidacj%C4%99+NFZ+