13 – 14.05.2016 roku Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego

Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego
zorganizowane przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na :
II Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego
które odbędzie się w dniach 13- 14 maja 2016roku
w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104
w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi

Celem Forum jest:
1. Umożliwienie osobistych kontaktów osobom zainteresowanym rozwojem tego rodzaju działalności
2. Poszukiwanie najwłaściwszych form pracy Zespołów Leczenia Środowiskowego
3. Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń miedzy pracownikami ZLŚ
4. Poszukiwanie drogi rozwoju psychiatrii środowiskowej

Do ponownego organizowania tego spotkania upoważniły nas wnioski zgłaszane podczas dyskusji kończącej I Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego. Wprawdzie wnioski te, przesłane do ministerstwa Zdrowia i krajowej Dyrekcji Narodowego Funduszu Zdrowia nie zostały jeszcze uwzględnione ale wciąż są dyskutowane.
Nie znamy jeszcze nowej treści Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychiatrycznego, ale dzięki interwencji naszych pracowników, osób chorujących i ich rodzin nie został On pochłonięty przez Ustawę o Zdrowiu Publicznym i nadal trwa praca nad jego udoskonaleniem.
Deistytucjonalizacja, która jest podstawą przekształcenia psychiatrii biologicznej w psychiatrię środowiskową przez minione pięć lat jeszcze się nie rozpoczęła. Naszym zadaniem jest bezbolesne przeprowadzenie tej reformy, która wymaga nie tylko wielu lat ale przede wszystkim zmiany myślenia społeczeństwa a zwłaszcza ludzi pracujących w psychiatrycznej służbie zdrowia i pomocy społecznej.
Mamy nadzieję, że kolejne nasze spotkania będą krokami w kierunku zbliżenia pomocy psychiatrycznej do środowiska osób chorujących.

Ustalając program II Ogólnopolskiego Forum ZLŚ zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podzielenia się z nami aktualnym stanowiskiem Rządu.
Szczegółowy program Forum prześlemy do osób, które zgłosiły akces udziału, po dokładnym ustaleniu szczegółów.
Osoby, które prześlą swoje doniesienia na Sesję IV do 25 marca 2016r. na adres klub.lonia@gmail.com będą opłacały tylko połowę kwoty opłaty konferencyjnej. W przypadku zgłoszenia doniesienia, które ma kliku autorów rabat dotyczy tylko jednej osoby.
Podczas Forum zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch w obydwu dniach i kolację w dniu 13.05.2016r.
Uczestnicy mogą zarezerwować noclegi (po cenie specjalnie obniżonych dla naszych Gosi – należy podać hasło „Forum ZLŚ”) w hotelach w Centrum Łodzi tzn. w pobliżu Urzędu Miasta Łodzi.
Opłata konferencyjna wniesiona do dnia 31.03.2016r. wynosi 120zł, po tym terminie opłata wynosi 150zł. Kwotę tę należy wpłacić na koto nr :
ING nr 46 1050 1461 1000 0023 2700 1356 podając nazwisko uczestnika, adres ZLŚ oraz tytuł sesji warsztatowej w której uczestnik chce brać udział. Zgłoszenia na Forum będą przyjmowane do 30 kwietna 2016r.

Szczegółowych informacji udziela p. Barbara Cedrowska

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 – Tel.575-821-172

Ramowy program Forum
13 Maja 2015 r. (piątek)
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10 Otwarcie Forum
Sesja I
11.10 – 11.30 wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia
11.30 – 11.50 wystąpienia przedstawiciela władz lokalnych
11.50 – 12.10 wystąpienie Profesora Jacka Wciórki nt. bieżącej sytuacji w reformie opieki psychiatrycznej w Polsce
12.10 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 12.50 Środowiskowy model psychiatrii w oparciu o NPOZP – Katarzyna Lech
12.50 – 13.10 szkolenie EX – In – Joanna Krzyżanowska
13.10 – 13.30 Psychoterapia w schizofrenii – doświadczenie osoby chorującej
13.30 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Lunch
Sesja II
Warsztaty 15.30 – 17.00
1. Standardy pracy ZLŚ – Ewa Rudzka – Jasińska
2. Zadania , obowiązki, odpowiedzialność, uprawnienia Terapeuty Środowiskowego –Katarzyna Lech
3. Współpraca międzysektorowa – dobre praktyki – Artur Kochański
4. Różnice między specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, a ZLŚ – Elżbieta Wąsala
Sesja III – podsumowanie wniosków z warsztatów 17.00 – 18.00
18.00 – 19.00 – kolacja

14 maja 2016 r. (sobota)
Sesja IV 9.00 – 10.30 Referaty dobrych praktyk ZLŚ z całego kraju (zwłaszcza tych które nie miały okazji zaprezentować się w 2015 r.).
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 12.15 Referaty dobrych praktyk ZLŚ z całego kraju c.d.
12.15 – 13.00 Otwarta dyskusja – dzielenie się doświadczeniami przez uczestników Forum
13.00 – zakończenie Forum
13.00 – 14.00 Lunch
Od 15.30 – Komisje certyfikujące w terapii środowiskowej.

                                                                                                                                       ZAPRASZAMY