KOMUNIKAT – NADAWANIE CERTYFIKATÓW TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO 2016 ROK

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza osoby chętne do składania wniosków o przyznanie CERTYFIKATÓW TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO.

Ostateczny termin składania wniosków z wymaganymi załacznikami:

30.04.2016 roku

  • Dokumenty proszę składać do Przewodniczących Zarządów Filii Sekcji do których Państwo przynależycie

  • W razie braku działającej Filii Sekcji na danym terenie dokumenty można przesyłać na adres biura Sekcji do Lublina

  • Przed wysłaniem dokumentów proszę dokładnie sprawdzić warunki przystąpienie do komisji

  • Przy przekazaniu dokumentacji pocztą tradycyjną liczy się data wpłynięcia wniosku do Biura Sekcji lub Zarządu Filii Sekcji, a nie data nadana listu.

Ze względu na fakt, iż Komisja, która się zbierze w maju br podczas Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego w Łodzi

!!! po raz ostatni !!!

będzie nadawała certyfikaty w trybie uznaniowym,

prosimy o rozesłanie przez Państwa wiadomości do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem takiego dokumentu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KOMISJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO POD ADRESEM:

http://sekcjapsychiatriisrodowiskowej.pl/dzialania/certyfikaty/terapeuta-srodowiskowy/

DODATKOWE  WYMAGANIA CERTYFIKOWANYCH TŚ :

  • członkostwo PTP
  • członkostwo SNPŚiR
  • opłacone składki członkowskie
  • opłata za wybrany/wybrane certyfikaty

Czekamy na zgłoszenia do 30.04.2016 roku

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SNPŚiR PTP