Włączcie się do akcji ratowania NPOZP !!!

Drodzy Państwo,

oto wnioski po  posiedzeniu Komisji Zdrowia z dnia 4.08.2015 roku.
Całe 3 godzinne posiedzenie i konferencja Prasowa w sprawie (!!!) Likwidacji NPOZP są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl
Zachęcamy do dokładnego prześledznia zapisów nagrania – tak przebiega stopniowa i konsekwentna likwidacja Polskiej Psychiatrii.
Jedyną szansą jest wspólne stanowisko i bardzo intensywna akcja  informacyjno – popularzacyjna na temat problematyki.
Oprócz pani pełnomocnik Libery –  Małeckiej mamy w sejmie także zwolenników. Głównym problemem jest niewiedza i obojętność.
Włączcie się do akcji ratowania NPOZP !!!
To są pieniądze dla naszych pacjentów. Etycznie nie powinniśmy pozostawać tylko na łasce koncernów farmaceutycznych.
Prosimy o zajęcie oficjalnych stanowisk i masowe upublicznianie ich.
Poniżej artykuł dr Ewy Rudzkiej-Jasińskiej
link do nagrania z sejmu
Zarząd SNPSiRPTP