6.04.2018 ŁÓDŹ – IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

                     

  Zarząd   Sekcji   Naukowej   Psychiatrii   Środowiskowej   i   Rehabilitacji  

                       Polskiego    Towarzystwa   Psychiatrycznego   

                              zaprasza na:

                                IV OGÓLNOPOLSKIE  FORUM 

                    ZESPOŁÓW  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO

                           pod   hasłem:

         „ Z L Ś   –  s e r c e m    Centrum  Zdrowia   Psychicznego”

                                                                                które  odbędzie  się

                           W  DNIU   6   KWIETNIA   2018    ROKU

                          W   DUŻEJ   SALI   OBRAD  URZĘDU  MIASTA  ŁODZI

                                                                      Łódź,  ul. PIOTRKOWSKA  104

 

Do  udziału  w  tym  Forum  zapraszamy  wszystkie  osoby   zainteresowane   poprawą      warunków   leczenia  i   rehabilitacji   osób  chorujących  psychicznie –  w  szczególności   przedstawicieli wszelkich instytucji  zainteresowanych tym tematem, a w szczególności  pracowników  Zespołów  Leczenia  Środowiskowego

LINK DO ZAPROSZENIA: zaproszenie na IV Forum ZLŚ do uczestników

LINK DO PROGRAMU FORUM: Program obrad IV Forum ZLŚ

Po   raz   czwarty  zapraszamy  Państwa  do  Łodzi, aby  tym  razem   podyskutować

o drążących  nas  problemach  i  niepokojach  związanych  z  oczekiwanymi  zmianami
w  lecznictwie  psychiatrycznym.

Wystąpiliśmy  do   Pana   Profesora  Łukasza  Szumowskiego  –  Ministra  Zdrowia,    z  prośbą  o  przedstawienie  stanowiska  rządu  w  sprawie  kroków  koniecznych   dla  wprowadzenia  tej  reformy. Mamy nadzieję, że o ile  Pan  Minister  nie będzie      w stanie  uczestniczyć  osobiście  w  naszym  Forum, to  podzieli  się  z  nami  stanowiskiem  rządu  poprzez  wyznaczonego  przedstawiciela.

       Oprócz  Rady  Naukowej  naszej  Sekcji  czynny  udział  w  Forum  zadeklarował    Pan  Dr  Marek  Balicki – kierownik  Biura ds. Pilotażu  NPOZP  oraz  Pan  Profesor  Andrzej  Kokoszka, którzy  przedstawią  nam założenia  i  znaczenie  programu  pilotażowego  Centrum  Zdrowia  Psychicznego.

Pozwoli  to  na  otwarcie  dyskusji  na  ten  temat  i podzielenie  się własnymi  przemyśleniami
i  doświadczeniami. 

        Po  przerwie  na  lunch, zgodnie  z  tradycją,  przewidujemy  czas  na  referaty     o  blaskach  i  cieniach  pracy  Zespołów  Leczenia  Środowiskowego  z  różnych  regionów  Polski.

Bardzo prosimy  osoby  zajmujące  się  terapią  i  rehabilitacją  osób  chorujących psychicznie  o  przesłania  ma adres  klub.lonia@gmail.com   do  15  lutego  2018 r.   treści  15 – minutowych wystąpień.  Wystąpienia  powinny  dotyczyć  praktycznych  rozwiązań , sukcesów  i  porażek przy udzielaniu  pomocy w  kryzysach psychicznych, szczególnie w  kontekście  działania  ZLŚ  w ramach przyszłych  CZP.

           W  trosce  o  właściwe  oblicze  psychiatrii  środowiskowej  pragniemy  aby    IV  Ogólnopolskie  Forum  Zespołów  Leczenia  Środowiskowego   skupiło  jak soczewka  nowatorskie  rozwiązania  związane poprawą jakości życia i leczenia  osób  z  różnych   regionów   Polski ,  których  dotknął  kryzys  psychiczny.

Opłata  konferencyjna  wynosi    120  zł od  osoby .

Kwotę  tę , przeznaczoną  na  koszty  Forum,  należy   wpłacić   na   konto :                    

Fundacji Klub  Lokalnej  Integracji  „LONIA” ( z dopiskiem  IV  OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZLŚ)  nr:  Bank  ING  –  46 1050 1461 1000 0023 2700 1356  podając   nazwisko   uczestnika  i adres  placówki  którą reprezentuje, oraz dane niezbędne  do  wydania  faktury za wniesioną opłatę

Ponadto  należy  przesłać   formularz  zgłoszeniowy , który  zostanie zamieszczony na stronie www.lonia.pl, 

Goście  Forum  mogą  zamówić  noclegi  w  hotelach  w  centrum  miasta (po cenach  specjalnie  obniżonych  dla  naszych  Gości)

Szczegółowych  informacji  udziela  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz. 11.00 –14.00                      Barbara Cedrowska  –   klub.lonia@gmail.com