3 czerwca 2016 roku w Łodź – III Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego

Ogólnopolskie  Forum   Zespołów  Leczenia  Środowiskowego

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na :

Trzecie  Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego

które odbędzie się w dniu   3 czerwca   2016 roku

w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104

w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Celem Forum jest:

 1. Poszukiwanie drogi  rozwoju  psychiatrii  środowiskowej
 2. Umożliwienie osobistych kontaktów osobom zainteresowanym rozwojem tego rodzaju działalności
 3. Poszukiwanie najwłaściwszych form pracy Zespołów Leczenia Środowiskowego
 4. Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami psychiatrycznej  służby  zdrowia

Poniżej  przedstawiamy   ramowy  porządek  obrad  Forum:

9.00 – 10.00    rejestracja  uczestników

10.00 – 10.15   otwarcie  Forum i powitanie  uczestników  a  następnie:

 • Wystąpienie przedstawicieli  Ministerstwa  Zdrowia  i Ministerstwa  Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej
 • Kryzys psychiczny  w  ujęciu  medyczno – filozoficznym  – prof. Andrzej Kapusta
 • Kryzys psychiczny w ujęciu psychologicznym – dr hab. n. zdr. Monika Talarowska
 • Czas trwania  nieleczonej  psychozy – implikacje – dr Ewa  Rudzka – Jasińska
 • Wystąpienia reprezentantów  różnych  ZLŚ  na  temat   praktycznych  rozwiązań dotyczących pomocy w  kryzysie  psychicznym
 • Co możemy  zrobić  aby  zmniejszyć  skutki  kryzysu  psychicznego –  panel  dyskusyjny z  udziałem  profesjonalistów, rodzin  i  pacjentów  poprowadzidr Artur  Kochański
 • Miejsce psychoterapii  w  Środowiskowym  Centrum  Zdrowia  Psychicznego – panel  dyskusyjny poprowadzi   dr Katarzyna  Lech

17.00 –  17.30  podsumowanie  i  zamknięcie  obrad

Nie znamy jeszcze nowej treści Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychiatrycznego, ale dzięki interwencji, osób chorujących i ich rodzin popartej  przez  profesjonalistów nie został On pochłonięty przez Ustawę o Zdrowiu Publicznymi  spodziewamy  się  ogłoszenia jego  edycji  na  kolejne lata.

Deinstytucjonalizacja, która jest podstawą przekształcenia psychiatrii biologicznej w psychiatrię środowiskową jeszcze się nie rozpoczęła. Naszym zadaniem jest bezbolesne przeprowadzenie tej reformy, która wymaga nie tylko wielu lat ale przede wszystkim zmiany myślenia społeczeństwa a zwłaszcza ludzi pracujących w psychiatrycznej służbie zdrowia i pomocy społecznej.

Mamy nadzieję, że kolejne nasze spotkania będą krokami w kierunku zbliżenia pomocy psychiatrycznej do środowiska osób chorujących.

Zarząd  Sekcji Naukowej  Psychiatrii  Środowiskowej i Rehabilitacji PTP  ustalił, że tematem  obecnego  Forum będzie  udzielanie  pierwszej  pomocy  psychiatrycznej    i  psychoterapeutycznej w zaburzeniach psychicznych.

Do  udziału   w Forum  zaprosiliśmy  Profesora  Piotra  Gałeckiego  – Konsultanta   Krajowego  ds. psychiatrii  oraz  Profesora   Andrzeja  Kapustę – lekarza i filozofa     z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Zaprosiliśmy   również  przedstawicieli   Ministerstwa Zdrowia  oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z   prośbą o podzielenie  się  z  uczestnikami  aktualnymi ustaleniami w  sprawie  rozwoju  psychiatrii  środowiskowej.  Niestety  Konsultant   Krajowy  z  uwagi  na inne  zobowiązania  jakie  ma  w  tym  terminie  nie  może  uczestniczyć  w  Forum.

Serdecznie  zapraszamy do czynnego  udziału  w  Forum  i  dyskusji.

 

Komitet  Organizacyjny  Forum