3.06.2017 FORUM ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO – sprawy ogarnizacyjne/ zgłoszenie uczestnictwa

Szanowni Państwo,

udział w tegorocznym forum wiąże sie z opłatą  konferencyjnaktóra wynosi:

 do dnia 30 kwietnia 2017 r.  – 80  zł od  osoby,

a po tym terminie  100 zł od osoby.

Kwotę  tę  należy  wpłacić,  po przesłaniu  do organizatora formularza zgłoszeniowego  zamieszczonego na stronie www.lonia.pl,  na  konto  Fundacji  Klub  Lokalnej  Integracji   „LONIA” ( z dopiskiem  III  OGOLNOPOLSKIE FORUM ZLŚ)  nr:

Bank  ING  –  46 1050 1461 1000 0023 2700 1356  podając   nazwisko   uczestnika  i adres  placówki  którą reprezentuje, oraz dane niezbędne  do  wydania  faktury za wniesioną opłatę

 Goście  Forum  mogą  zamówić  noclegi  w  hotelach  w  centrum  miasta (po cenach  specjalnie  obniżonych  dla  naszych  Gości)

                                                                                         Z poważaniem organizatorzy FZLŚ