23.10 – 31.10.2015 r. Dni Solidarności z Osobami Z Doświadczeniem Choroby Psychicznej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów Obchodów Dni Solidarności z Osobami Z Doświadczeniem Choroby Psychicznej we Wrocławiu:

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii- dr Ewy Barteckiej- Piłasiewicz
Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”,
Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oddział wrocławski
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Wrocławia
Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 mam zaszczyt zaprosić Państwa na tegoroczne

Wrocławskie Obchody Dni Solidarności z Osobami Z Doświadczeniem Choroby Psychicznej
w roku 2015 odbędą się pod hasłem:
Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję.

 które odbędą się we Wrocławiu w dniach 23.10 – 31.10.2015 r.


W ramach obchodów zapraszamy na następujące wydarzenia:

- Konsultacje psychologiczno – psychiatryczne
- Wystawa prac plastycznych artysty Jacka Wiącka, uroczysty wernisaż w dniu 26.10.2015 r.
- Wystawa prac organizacji pozarządowych osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz przebywających w oddziale dziennym
- Przedstawienie Teatru Integracyjnego Euforion w reżyserii Anny Jędryczki – Hamery
- V Forum Psychiatrii Środowiskowej w dniu 27.10.2015 r. z udziałem wybitnych postaci z dziedziny psychiatrii. Będziemy mieli zaszczyt gościć między innymi dr Daniela Fishera, prof. dr hab. med. Jacka Wciórkę, prof. dr hab. n.med. Joannę Rymaszewską, dr n. med. Jana Aleksandra Beszłeja.

W dniach 26.10 – 31.10.2015 r. dolnośląskie organizacje pozarządowe otworzą przed Państwem swoje drzwi –
zapraszamy na Dni Otwarte Organizacji Pozarządowych z Wrocławia.

Szczegółowe informacje wkrótce.
Już teraz zapraszamy Państwa na Obchody.

Z wyrazami szacunku,

Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – dr Ewa Bartecka – Piłasiewicz
Prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – dr n.med. J.A .Beszłej